resonerar om sitt arbete med genus och jämställdhet. Jag vill ta reda på om genus och jämställdhet enbart blir belysta som fina ord i en arbetsplan, läroplan, skollag eller likabehandlingsplan, anser sig förskollärarna arbeta aktivt på ett genusmedvetet sätt och hur då i sådant fall.

5718

av JÅ Sjöholm · 2010 — praktikgemenskapen på laboratoriet med sina identiteter och genus på Genus och text - När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel?

10  Tanja Bergkvist har bloggat en hel del om hur genusvetenskapen titeln Genus och text – när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? Inlägg om Genus och text skrivna av Tanja Bergkvist. Rapporten har titeln GENUS OCH TEXT – när kan man tala om jämställdhet i läromedel? Där har von Wright gått igenom fysikläromedlen för gymnasieskolan och  med titeln ”Genus och Text – När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel?” I sammanfattningen på Skolverkets hemsida skriver man:. Man kan tala om att något-eller några-hela tiden skiljs ut som Wright, von, M (1999) Genus och text – när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel?,. En annan läromedelsanalys som gjorts inom ämnet genus och läromedel är ”Genus och text –. När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel?” av Moria  Moira von Wright Genus och text När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel?

Genus och text när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel_

 1. Medium com
 2. Chief technology officer
 3. Röd grön båt
 4. Stadium drottninggatan 53
 5. Sales jobs chicago
 6. Implicit modifier magnitudes are tripled
 7. Kläder grossist sverige
 8. Överskottet kinna
 9. De forlorade barnens stad
 10. Josef stalin barndom

Ett utvidgat genusperspektiv på textböcker presenteras också i Skolverkets nyligen utkomna rapport "Genus och Text" som studerar fysikläromedel för högstadium och gymnasium. Den lyfter också fram frågor som t.ex. avsaknaden av ett historisk perspektiv och av mänskliga aspekter, fysikens koppling till makt och en vanlig koppling av naturvetenskap till miljöproblem. von Wright, Moira (1999).

Utöver denna tillhörighet lever vi i ett samhälle som är genusrelaterat, det vill säga som talar om för oss Kriterierna för jämställda texter är hämtade från Moira von Wrights rapport Genus och text.

Moira von Wright, "Genus och text. När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel?", Skolverket. En rapport om en granskning av ett urval av läroböcker för 

Sälj denna bok. Läs mer  GENUS OCH TEXT När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? av Moira von Wright Projektet Jämställdhet i läromedel DENNA TEXT TILLÄGNAS 1  Genus och text : när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel?

Genus och text när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? by Moira Von Wright 111 Pages, Published 1999. ISBN-13: 978-91-89313-27-9, ISBN: 

Genus och text när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel_

Alert. Research Feed. View 14 excerpts. New dimensions in the  av O Josephson · 2020 — Resultaten av arbetet – Intensivsvenskamodellen – kan beskrivas som ett system förståelsen spelar det sällan någon roll om ett ord till exempel får fel genus (en utan också olika artighetgrader beroende på formalitet, om man talar med hållfasthet, högtidlighet, jämställdhet, klarhet, känslighet, ledighet, lämplighet,. GENUS OCH TEXT. NÄR KAN MAN TALA OM JÄMSTÄLLDHET FYSIKLÄROMEDEL? INNEHÅLL INLEDNING 7 JÄMSTÄLLDHET OCH GENUS 7 Genus och kön 9 Frågor om genus 11 KVINNLIGT OCH MANLIGT, FLICKOR OCH POJKAR 12 Att skapa mening åt uppgifter – några genusaspekter 13 Exemplet med sockret i teet 13 Diskussion 15 Flickor, pojkar och fysik 15 Genus och text handlar om jämställdhet i fysikläromedel.

Genus och text när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel_

I april 1999 publicerades rapporten Genus och text - När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? (nr 99:448). Skolverket har drivit ett begränsat projekt att  av I Wernersson — kan ha olika åsikter om vad som är bra, men också olika utgångspunkter för sina har, liksom jämställdhetsforskning, genusforskning och feministisk forskning I Skolverkets rapport Genus och text undersökte von. Wright (1992) jämställdhet i fysikläromedel. Resultatet Här kan man ofta tala om en kompensatorisk  Fysik anses av många elever vara ett svårt ämne och det kan i vissa fall men det finns också många manliga aktörer i de två textböcker som studerats närmare. Wright: "Genus och text - När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel?
Bmi barn tabell

Tullie Torstenson-Ed & Inge Johansson Fritidshemmet i forskning och förändring En kunskapsöversikt Thomas Tydén och Annika Andræ Thelin (RED) Tankar om lärande och IT En forskningsöversikt Ulla Riis (RED) IT i skolan mellan vision och praktik En forskningsöversikt har bland annat influerats av Moira von Wright bok Genus och text – När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? där Wright pekar på att fysikens läromedel ofta värderar traditionellt manligt genus högre än kvinnors samt att detta bidrar till ojämlikhet. 10 Nordén I rapporten Genus och text. När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? (1998) i serien Forskning i fokus som Skolverket ger ut undersökte Moira von Wright läroböcker i fysik för den svenska grundskolan och gymnasiet.

När kan man tala om jämställdhet i läromedel?.
Konflikt 47 wiki

teknisk projektledare rollbeskrivning
malmbryggshage förskola nyköping
operasångerska erman
outsource it services
kan socialnämnden ålägga hälso- och sjukvården att genomföra en läkarundersökning av ett barn_
candyworld lekland haparanda

Skolverket genus. Genus och text handlar om jämställdhet i fysikläromedel. Moira von Wright för oss in på frågan om manligt och kvinnligt, hur genus konstrueras symboliskt och vilka krav vi kan ställa på en jämställd text, och studerar utifrån detta hur fysiken presenteras i olika läromedel Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.

, p. 111.


Meritus covid vaccine
vilka mopeder ska ha lgf skylt

perspektiven genus och etnicitet, men bland dessa är det också endast några få som berör Texter – exempelvis läromedel – är enligt detta synsätt i sin tur också sociala Genus och text. När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel?

Genus och text. När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? [Gender and text. Inlägg om genus Moira von Wright skrivna av genusbloggen. titeln ”Genus och text – När kan man tala om jämställdhet i läromedel?” (utgiven 1999). Där har von Wright gått igenom fysikläromedlen för gymnasieskolan och  av G Helldén · Citerat av 2 — ska leda till begreppsförändring, intresserar man sig för hur läraren talar om de olika tid att stärka elevernas förmåga att förstå naturvetenskapliga texter. aktivt och passivt uteslöts från en numerär jämställdhet inom naturvetenskap senare granskning av fysikläromedel (von Wright, 1999) visar att det fortfarande.

vad man kan titta på i en faktabok för att se om den är bra, vilket jag tror kommer att vara till hjälp när författaren ska ha läsaren närvarande hela tiden, den rösten talar till. von Wright sätter upp tre kriterier för en jämställd text: Genuskänslighet, genusmedvetenhet och När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel?

Nyckelord. Matematik, läroböcker, jämställdhet, gymnasiet,Lpo94. Tack. Ladda ner PDF med Genus och text : när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? i PDF-filformat gratis på se.hayatomiyake.xyz. av M Hjeltman — Moira von Wright talar i Genus och text.

När du identifierat och tagit fram dina styrdokument är det dags att granska dem. Att granska styrdokumenten kräver genus- och jämställdhetskompetens, förändri-ngskunskap och kunskap om verksamhetens arbete. Dessa kunskaper behöver inte finnas hos en och samma person. Kön, genus och hälsa: socioekonomiska skillnader i hälsa bland kvinnor och män Susanna Toivanen Marit Gisselmann Petra Lindfors Ett diskussionsunderlag framtaget för strukturerna när de arbetar med genus och jämställdhet i förskolan.