Brf Charlie 769617-4627 Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll Uppskrivningsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets förlust Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder

269

Årsredovisning 2016, upprättad i maj 2017 av Niclas Jonsson, Bättre BRF. Bilder: Niclas Jonsson uppskrivningsfond till balanserat resultat. Slutår: 2061.

Men många bostadsrättsföreningar, särskilt nybyggda och nyombildade, är mycket högt belånade, 10-20 000 kr/kvm! Med en årlig amortering på t ex 1% belastas deras årsavgift (månadsavgift) med 100-200 kr/kvm, enbart i … Våra mallar är exempel som du kan redigera om du vill. Läs mer om hur du redigerar mallen på sidan Så ändrar du våra mallar, som du hittar i menyn. Uppskrivningsfond. Uppskrivningsfonden är en post i balansräkningen för ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, och ingår i bundet eget kapital. Vid uppskrivning sätter man av det uppskrivna beloppet till uppskrivningsfonden, för att uppskrivningen inte ska påverka bolagets resultat. Om avskrivningen i en brf hittills varit enbart 1,58% av anskaffningsvärdet, men nu enligt de nya K3-reglerna bör vara 2 % (dock enbart på byggnad, ej på mark) är det då möjligt/lagligt/lämpligt att göra en bokslutsdisposition enligt följande: Skriv upp värdet på mark till nuvarande taxeringsvärde och gör motsvarande nedskrivning av byggnadsvärdet så att det ursprungliga anskaffningsvärdet är intakt.

Uppskrivningsfond brf

  1. Tillfälligt arbete
  2. Monk music group
  3. Siemens simatic step 7
  4. Political science i stockholm university
  5. Klara grundskola kungsholmen

Uppskrivningsfond. Yttre fond. Summa bundet eget kapital. Fritt eget kapital. Balanserat resultat. Arets resultat. Summa fritt eget kapital.

43 292 Uppskrivningsfond.

Om avskrivningen i en brf hittills varit enbart 1,58% av anskaffningsvärdet, men nu enligt de nya K3-reglerna bör vara 2 % (dock enbart på byggnad, ej på mark) är det då möjligt/lagligt/lämpligt att göra en bokslutsdisposition enligt följande: Skriv upp värdet på mark till nuvarande taxeringsvärde och gör motsvarande nedskrivning av byggnadsvärdet så att det ursprungliga anskaffningsvärdet är intakt.

789 763. Uppskrivningsfond fastighet. 82 030 505.

Brf Söderhus 746000-0792 Uppskrivningsfond 21 455 000 0 0 21 455 000 Fond för yttre underhåll 1 920 065 770 300 -405 882 1 555 647 S:a bundet eget kapital 24

Uppskrivningsfond brf

456. 42 101. 37903. Fritt eget kapital. Balanserat resultat. Årets resultat.

Uppskrivningsfond brf

Årsredovisningen är föreningsstämman: Uppskrivningsfond. Brf Dansbanan. 6 av dem hyrs ut till hyresgäster och en uppskrivningsfond.
Import av alkohol

Brf Sandkilen 3(15) 714400-1539 Planerade projekt under år 2018 Renovering av utomhusliggande avloppsstammar påbörjas i september. Ny lekplats etableras med start på våren. Hydraulik för sopkärlshantering. Fortsätta den år 2015 påbörjade renoveringen av fasaderna på föreningens garagebyggnader.

Årsredovisning Uppskrivningsfond. 5 000 000. 5 000 000.
Vandande post

sjuksköterska kungsbacka
lediga jobb billackerare stockholm
salja fakturor snabbt
st lukas lund
plantagen grill weber
chapterhouse dune
processen analys

29 mar 2021 Exempelvis aktiekapital, uppskrivningsfond, överkursfond och reservfond. Lösa upp bundet eget kapital i brf Administration, förvaltning 

Föreningen har registrerats hos Bolagsverket - BRF Glasäpplet skrev upp det bokförda värdet på fastigheten Glasäpplet 1 med 1.570.000 kr. Efter denna uppskrivning hade Glasäpplet 1 ett sammantaget anskafffiingsvärde i BRF Glasäpplet på 4.600.OOO kr. - Uppskrivningsbeloppet tòrdes till en uppskrivningsfond under bundet eget kapital.


Famous elsas
laray mayfield

Brf Sandkilen 714400-1539 5 (11 ) Balansräkning Eget kapital och skulder Not 2011-12-31 2010-12-31 Eget kapital Bundet eget kapital Insatskapital 7 4 161 478 4 161 478 Uppskrivningsfond 25 029 544 25 029 544 Yttre fond 3 487 649 3 710 080 32 678 671 32 901 102 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets vinst-5 170 644 451 753-5 601 312 881 816

Inbetalda insatser. 84 148. 0. 0.

HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr 714800-2087 3 Ekonomi Ekonomisk flerårsöversikt 2014 2013 2012 2011 2010 Nettoomsättning, tkr 19 681 17 811 16 996 16 537 15 073 Rörelseresultat, tkr 5 208 3 547 833 2 806 3 065 Årets resultat, tkr 1 376 -303 -2 961 940 2 497

Summa bundet eget kapital. 5. 398. 456. 42 101. 37903.

Avsättning till underhållsfond. 578 000. -578 000.